Værdigrundlag

Værdigrundlag

Værdigrundlag


Hvorfor
URBAN er en stor og mangfoldig organisation, med mange medarbejdere og mange afdelinger.

Det er helt afgørende for os som skole, at vi arbejder ud fra et fælles afsæt.
At vi alle - elever, forældre og medarbejdere - udvikler en sikker fornemmelse af, hvad der er URBANskolens DNA, hvad der binder os sammen og hvad vi er fælles om.

Værdier
URBANskolen har derfor gennem en inddragende proces i den samlede medarbejdergruppe, Elevråd, MED-udvalg og Skolebestyrelse udarbejdet et fælles værdigrundlag, samt et fælles sæt af forventninger.

De valgte værdier er:

Fællesskab
Kvalitet
Kreativitet
Entusiasme

Forventninger
For at bringe værdierne til live, og give dem mere præcise billeder, har vi arbejdet med at omsætte de enkelte værdier til konkrete forventninger, både til børn, forældre og medarbejdere.

Hvad forventes man at leve op til som barn, forælder eller medarbejder? Hvilke forventninger vil vi have til hinanden? Hvad vil det sige at agere efter skolens værdier?
Hvordan bliver de synlige i vores hverdag?

Vi ønsker, at alle vil fordybe sig i materialet, og meget gerne debattere det, referere det og gøre det til sit eget. Og ikke mindst, anvende materialet helt konkret i dagligdagen.

Fællesskab

Betyder for børnene på URBANskolen at


Vi bidrager til sammenhold og tager ansvar for hinanden

Fx ved at:

 • Behandle andre som vi selv vil behandles
 • Hjælpe hinanden og tage alle med
 • Tale og opføre sig ordentligt
 • Anerkende at vi er forskellige, og værdsætte at her er plads til alle


Betyder for medarbejderne på URBANskolen at


Vi løfter i flok og samarbejder konstruktivt

Fx ved at:

 • Arbejde i åbne og inddragende processer
 • Anerkende og udnytte tværfaglige potentialer
 • Dele viden om succeser, og hjælpe hinanden med udfordringer
 • Deltage i skolens sociale liv og arrangementer
 • Samarbejde på tværs af afdelingerne


Betyder for forældrene på URBANskolen at


Vi tager medansvar for børnenes læring og trivsel

Fx ved at:

 • Indgå aktivt og positivt i skole/hjem-samarbejdet
 • Tage medansvar for hele klassens sociale liv
 • Tage medansvar for trivslen i fritidstilbuddet
 • Tage ansvar for at lære sit barn at respektere andre børn og voksne


Kvalitet


Betyder for børnene på URBANskolen at


Vi gør os umage og yder vores bedste

Fx ved at:

 • Deltage aktivt i undervisningen og læringsaktiviteter
 • Møde til tiden og være velforberedt
 • Være opmærksom på hvad vi er ved at lære
 • Være vedholdende og ikke give op


Betyder for medarbejderne på URBANskolen at


Vi udøver høj faglighed og integritet i arbejdet

Fx ved at:

 • Have høje forventninger og sætte tydelige mål
 • Tage afsæt i faglighed, viden, data og forskning
 • Arbejde med afsæt i barnets behov, kompetencer og nærmeste udviklingszone
 • Bidrage til kollegial sparring og fælles indlæring
 • Arbejde relationelt og anerkendende


Betyder for forældrene på URBANskolen at


Vi aktivt understøtter arbejdet i skolen

Fx ved at:

 • Sikre barnets basale behov som søvn, mad, tøj, etc.
 • Sikre at barnet møder velforberedt og til tiden
 • Engagere sig i barnets trivsel og skolearbejde
 • Sikre daglig læsning og samtale om dagens oplevelser
 • Have tillid til skolen og medarbejderen som fagprofessionel

 

Kreativitet


Betyder for børnene på URBANskolen at


Vi er nysgerrige og bruger vores fantasi

Fx ved at:

 • Søge medbestemmelse og komme med idéer
 • Tage initiativ og have lyst til at prøve nyt
 • Have mod og arbejde undersøgende


Betyder for medarbejderne på URBANskolen at


Vi udvikler inspirerende læringsmiljøer

Fx ved at:

 • Differentiere og variere
 • Arbejde fleksibelt, eksperimenterende og fantasifuldt
 • Gribe børnenes interesser og initiativer og arbejde aktivt demokratisk
 • Udnytte byens rum og den samlede skoles mange muligheder
 • Bidrage til udviklingen af skolens Kulturprofil


Betyder for forældrene på URBANskolen at


Vi byder ind og gør skolen større

Fx ved at:

 • Afholde eller deltage i arrangementer for klasse, SFO og Klub
 • Bidrage til undervisningen og læringsaktiviteter
 • Nuancere og tale om børnenes læring derhjemme
 • Tage initiativ og komme med konstruktive forslag

 

Entusiasme


Betyder for børnene på URBANskolen at


Vi udviser glæde og har lyst til at lære og være

Fx ved at:

 • Møde friske og i godt humør
 • Være positiv, aktiv og engageret
 • Have lyst og mod til at ytre sig, fortælle og fremlægge
 • Værdsætte det andre gør for én og sige tak


Betyder for medarbejderne på URBANskolen at
 

Vi møder børn og kolleger med god energi og positive forventninger

Fx ved at:

 • Møde friske og i godt humør
 • Udvise egen begejstring og tro på det vi gør
 • Have faglig glæde og mod
 • Tage ansvar og initiativ i forhold til det man brænder for


Betyder for forældrene på URBANskolen at
 

Vi er positive og bakker skolen op

Fx ved at:

 • Altid omtale skolen positivt overfor barnet
 • Være åben og imødekommende
 • Sætte sig ind i det der sker i skolen og motivere børnene til deltagelse