Specialundervisningscenteret Urban

Specialundervisningscenteret Urban

Specialundervisningscenteret Urban

Specialundervisningscenteret Urban består af et specialundervisningscenter og en Center fritidsordning (CFO)

Specialundervisningscenteret Urban er for elever med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

Både centeret og CFO´en ligger på samme matrikel som skoledelen Urban P i dejlige grønne omgivelser.

Her ligger Urban C i en selvstændig bygning, hvor centerets CFO også er placeret.

Centret er en vigtig del af urban P&C´s  mangfoldighed. Børn mødes på tværs og flere af centereleverne har med omfattende støtte deres skolegang på Urban P

Centret har ca. 73 elever fordelt på 10 klasser. Klasserne er inddelt i Indskoling, Mellemtrin og Udskoling.

På Centret er der ansat lærere, fys- og ergoterapeuter, pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Specialundervisningscenteret Urban ligger på adressen: Søndervangen 14-18, 6700 Esbjerg