Princip for opfyldelse af undervisningspligt gennem deltagelse i musikskole og eliteidræt

Princip for opfyldelse af undervisningspligt gennem deltagelse i musikskole og eliteidræt

Formål

Elever skal sikres mulighed for, i særlige tilfælde, at kunne opfylde deres undervisningspligt ved deltagelse i musikskole eller eliteidrætsudøvelse.

Mål

At understøtte og maksimere den enkelte elevs udvikling, læring og trivsel.

Musikskole

Der kan indgås samarbejde med musikskolen om afvikling af holdbaserede musikskoleaktiviteter som en del af den understøttende undervisning. I disse tilfælde, vil deltagelsen i aktiviteterne være vederlagsfrit (udgifter afholdt af skolen), og tælle som afvikling af undervisningspligt.

Eliteidræt

Enkelte elever kan afvikle dele af deres undervisningspligt ved deltagelse i eliteidrætsaktiviteter i skoletiden. Forud for dette skal ske konkret ansøgning og vurdering af den enkelte elevs lærings- og trivselssituation, jf. Esbjerg Kommunes retningslinjer på området.

De formelle rammer

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer, herunder Esbjerg Kommunes Læringsstrategi og øvrige politikker og strategier for området, samt Folkeskoleloven.

Evaluering

Principperne evalueres i skolebestyrelsen hvert efterår.

Behandlet i skolebestyrelsen maj 2016