Ordensreglement

Ordensreglement

Ordensreglement

Formål

Ordensreglementet skal sikre de bedst mulige rammer og miljø for børn og unges trivsel, samt arbejdsmiljø for de ansatte. Alle skal opleve Skolen, SFO og Klub som et rart sted at være.

Mål

 • Skabe et godt miljø
  Skabe et trygt samarbejde mellem alle

  Skabe ro, gensidig respekt og fokus
  Skabe respekt for hinandens forskelligheder og tale ordentligt til hinanden
  Skabe gode vaner for hvordan man behandler andres ting

Regler

 • Vi viser hensyn
  Vi taler respektfuldt og ordentlig til og om hinanden

  Vi hjælper hinanden
  Vi løser en konflikt fredeligt
  Vi accepterer ikke mobning
  Vi behandler tingene ordentligt
  Vi lytter til hinanden
  Vi rydder op efter os selv
  Vi efterlader lokaler og toiletter, som vi selv ønsker at benytte dem

De formelle rammer

Ordensreglementet ligger i forlængelse af såvel skolens principper, bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen, øvrige politikker og strategier for området, samt Folkeskoleloven.

Ordensreglementet evalueres i skolebestyrelsen hvert efterår.