Præstegårdsskolen Urban

Præstegårdsskolen Urban

Præstegårdsskolen Urban

Præstegårdsskolen Urban består af en skole, en SFO-enhed samt Klub Bøndergårdsvej.

Skolen er hovedsagelig etplansbebyggelse og er placeret i Østerbyen. Skolen er kendetegnet ved usædvanlige store udenoms arealer og ligger som en grøn ø midt i den omkringliggende bebyggelse.

Dette har været en medvirkende årsag til, at der i 0. klasserne er fokus på udeskoleaktiviteter, ligesom der er etableret udekøkken i forbindelse med skolens hjemkundskabslokale.

Ud over den almene skoledel er skolen også hjemsted for kommunens særlige modtagerklasser for elever i alderen 12 – 18 år.

På samme matrikel finder man Specialundervisningscentret, Urban C for elever med fysisk/psykiske handicaps.

Skolen er 1-2 sporet og der er ca. 370 elever fordelt på 17 normalklasser, 5 modtagerklasse og 10 specialklasser. Der er i alt ca. 140 ansatte på afdeling P&C

Præstegårdsskolen Urban og specialundervisningscenteret ligger på adressen: Søndervangen 14-18, 6700 Esbjerg