Frihedsansøgning

Frihedsansøgning

Kære forældre

Ved anmodning om fritagelse fra undervisning bedes I følge nedenstående procedure:

Ved 1 – 2 dage, skriftlig anmodning til klasselæreren via besked i AULA / Forældreintra 
Ved 3 dage eller derover – sendes en e-mail til lederen på:    

 

Rørkjær Skole 0. - 5. årgang tvb@esbjergkommune.dk
  6. - 9. årgang lass212d@esbjergkommune.dk
Præstegårdsskolen   chri476j@esbjergkommune.dk
Danmarksgades Skole   bibr@esbjergkommune.dk


I mailen beskrives følgende:

  • Emne – Fritagelse fra undervisning
  • Navn + klasse + skole
  • Datoer
  • Begrundelse
     

Anmodningen skal være klasselærer eller leder i hænde via AULA / Forældreintra eller e-mail tids nok til, at skolen kan nå at sende hjemmet et svar inden fraværet finder sted!

Ved fritagelse fra undervisningen gør vi opmærksom på, at I selv påtager jer ansvaret for eventuelt skolearbejde i den pågældende periode, idet det ikke kan forventes, at skolen tilrettelægger et særligt program for de dage, hvor eleven/eleverne er fraværende.

Vi gør opmærksom på at fravær fra undervisning skal minimeres mest muligt, hvorfor gentagne ”ekstra ferier” vil blive afvist.