Om Urbanskolen

Om Urbanskolen

Om Urbanskolen

Levende Læring på URBAN

URBANskolen er fra august 2018 profilskole for kultur.

Dette betyder, at vi har valgt kultur som omdrejningspunkt for elevernes læring og udvikling, og at vi vil øge vores fokus på dannelse, fællesskab og inddragelse af børnene i undersøgende og skabende processer.

KulturProfil er således en måde at udføre missionen, nå visionen og leve værdierne.

Mission

At være det naturlige skolevalg for alle distriktets børn.
At sikre børns udvikling og læring, samt at alle børn har forudsætninger for at komme videre i uddannelsessystemet.
At danne børn til deltagelse i et demokratisk samfund og træffe etiske valg.
At skabe trivsel, tryghed og gode børneliv.

Vision

Urban betyder ”By” – og Urbanskolen er netop Byens Skole.
Urban består af fire afdelinger. Sammen er vi en stor og moderne skole, med et præcist, fagligt fokus: Mest mulig kvalitet i læring, trivsel og dannelse for det enkelte barn.
Vi har høje ambitioner, og vi vil være det naturlige valg, og den bedste skole for områdets børn.

Vi arbejder for at fastholde og styrke barnets naturlige entusiasme, lyst til at lære, og tro på egne muligheder og potentialer. Både børn og voksne arbejder derfor undersøgende og eksperimenterende, med et vidensbaseret afsæt fra data og forskning.  Vi har det sjovt, men vi har tydelige mål, og vi mener det alvorligt. Vi kalder det Levende Læring, og vi ved det virker. Og så arbejder vi hele tiden på at blive endnu dygtigere.

I et tæt samarbejde, sikrer vi helhedstænkning og sammenhængende læringsforløb gennem børnehave, skole og fritid.  Sammen med familien tager vi ansvar og skaber kontinuitet for den enkelte.

Vi bruger omgivelserne, byens rum og kulturinstitutioner, når vi uddanner og danner børn til at være medskabere af morgendagens samfund, kultur og demokrati. Som KulturProfil-skole lægger vi særlig vægt på børnenes dannelse, medborgerskab, elevdemokrati, bl.a. gennem fælles kulturoplevelser og kreativitet i tilgangen til undervisningen.

På Urban er mangfoldighed en styrke. Vi er stolte af at være en Folkeskole, og her er plads til alle, i et fællesskab der både giver og forpligter. Samtidig er vi er en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og udvikler kompetente medarbejdere, og som giver plads til det individuelle initiativ. Vi kan lide at tænke stort, og vi tør prøve nyt.

Vi tilbyder nærhed og tryghed for den enkelte – og samtidig har vi tydelig fælles identitet som hele bydelens skole.

Værdier

Fællesskab
Kvalitet
Entusiasme
Kreativitet

STEFFEN LAWAETZ
STLA@esbjergkommune.dk 
30537177