SFO

SFO

Urbanskolens SFO-tilbud:

Urbanskolen har 3 SFO’er og 1 CFO beliggende på  Præstegårdsskolen, Rørkjær Skole, Danmarksgades Skole og Specialcenteret Urban C.

SFO’erne har som fornemmeste opgave, at stimulerer børnenes opvækst gennem meningsfyldte fritidsaktiviteter, der også ansporer til læring.

SFO’erne samarbejder systematisk med skolerne om inklusion af flest mulige elever fra eget skoledistrikt.